1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2018. Normalt har NORTIND kun hatt opptak annet hvert år, men på grunn av mange gode søkere til opptaket i 2017, hvor det var flere kvalifiserte kandidater enn det var plasser til på kullet har organisasjonen besluttet å gjennomføre opptak også i 2018. Som i 2017 vil det taes opp maksimalt åtte kandidater til kvalifisering. Søkere må først sende en søknad, de som på grunnlag av denne blir vurdert til å ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring inviteres på opptakssamlinger i ski og klatring. Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Våre sponsorer er:

hilleberglogo_pshp_ec_norgbtag_350  

petyl