Norske Tindeveglederes Covid-anbefalinger for kurs og fjellføring

Oppdatert 09.12.2021

Norske Tindevegledere har utarbeidet følgende anbefalte mønster i forbindelse med kvalifiserende kurs i regi av foreningen. Styret anbefaler at disse også kan benyttes av hver enkelt tindeveglederbedrift for aktiviteter:

Punktene under må sees som et tillegg til, og i sammenheng med de til enhver tid gjeldene nasjonale forskrifter og retningslinjer.

  • Vegledere og deltagere må være symptomfrie når arrangementet starter
  • Ferdråd og turplanlegging skjer i hovedsak utendørs
  • Avstand, minimum 1 meter
  • Munnbind når avstand på minimum 1 meter ikke kan overholdes

Med dette i betraktning må praktisk gjennomføring tilpasses den spesifikke situasjonen (topografi, gjester, aktivitet). Med klatring som eksempel, vil dette bety at valg av rute har betydning for hvor god plass det vil være for å imøtekomme anbefalingene (store hyller). Mulighet for to selvforrankringer/standplasser for å holde guiden / gjesten adskilt, å redusere kontakt ved «passeringer» som i butikker.
Styret anmoder hver enkelt vegleder om å optimalisere sin praksis for å unngå smittespredning.

Nye anbefalinger gis når nasjonale retningslinjer og forskrifter krever det.