Norske Tindeveglederes Covid-anbefalinger for fjellsportaktivitet og fjellføring


Norske Tindevegledere har utarbeidet følgende mønster i forbindelse med kvalifiserende kurs i regi av foreningen, og styret foreslår at disse også kan benyttes av hver enkelt tindeveglederbedrift for aktiviteter etter 20ende april: 

    •    Vegledere og deltagere må være symptomfrie når arrangementet starter.

    •    Ferdråd og turplanlegging skjer utendørs.

    •    Ikke mer enn 5 personer i en gruppe inkludert vegleder på ski, maksimalt 3 personer inkludert vegleder under klatring.

    •    Avstand, minimum 2 meter.

    •    Reisen bør fortrinnsvis skje i privatbil med kun to personer, dersom disse ikke er i familie.

    •    Alle arrangement/reiselivsbedrifter presenterer en ROS-analyse til den lokale/kommunale smittevernlegen slik at arrangementet er godkjent, samt at lokalt helsepersonell vet at det gjennomføres.

    •    Ekstra god avstand til livsfaren slik at redningsaksjoner holdes på god avstand.


Anbefalingene gjelder ut juni måned 2020 eller til nye blir gitt.


Nasjonale retningslinjer sier at «Unødige fritidsreiser skal unngås» - Norske Tindevegledere ønsker ikke å tolke dette og det blir opp til den enkelte reiselivsbedrift å ta stilling til de nasjonale rådene.