Norske Tindevegledere ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret har fullmakt til å oppnevne underliggende organ. Organisasjonens underliggende organ er kvalifiseringskomiteen (KK) og faggruppene. Oppgavene til disse er beskrevet i egne mandater. Oppgavene til styret er definert av NORTINDs vedtekter.

 

Styret i Norske Tindevegledere 

Leif I. Magnussen, president

Markus Landrø

Jørgen Aamot

Lena Dahl

Anders Gran

Forretningsfører/sekretær

Anders Kristian Nordnes

 

Kvalifiseringskomitéen (KK)

Stig Løland (leder)

Nils Nielsen

Halvor Dannevig

Tor Olav Naalsund

 

Faggruppe ski og skred

Heidi Zimmerman

Øyvind Aanes

Markus Landrø

 

Faggruppe klatring

Leif Magnussen

Nils Nielsen

Halvor Hagen

 

Oversikten over medlemmer i styret og underliggende organ er oppdatert pr 01.01.2017

 

 

 

Kontakt


Norske Tindevegledere - NORTIND
Boks 119

N-2684 VÅGÅ

nortind@nortind.no

Tlf: 997 25 945
Organisasjonnr: 982 778 891
Kto.nr. 2085.25.60968
IBAN: NO92 2085 2560 968
BIC: SPTRNO22